Pliki do pobrania

Zgodnie z punktem 3 paragrafu 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019, podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej, z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad. Osoba ta składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Oświadczenie sporządzane jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, która tą ewidencję prowadzi. Do pobrania udostępniamy Państwu wzór informacji o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie oraz oświadczenia.