Fiskalizacja kasy fisklanej

Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Informacja ta jest wysyłana do Centralnego Repozytorium Kas i nadawany jest numeru ewidencyjny kasy. Numer ewidencyjny należy nanieść trwale na obudowę kasy w widocznym miejscu oraz uzupełnić odpowiednią rubrykę w książce serwisowej kasy.