Fiskalizacja kasy fisklanej

Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Generujemy odpowiednie dokumenty, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów i przekazujemy Państwu do podpisu. Dokumenty te zgłaszamy, w Państwa imieniu, do Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Numer ewidencyjny należy nanieść trwale na obudowę kasy w widocznym miejscu oraz uzupełnić odpowiednią rubrykę w książce serwisowej kasy.