Przegląd kasy fiskalnej

Obowiązek dokonania przeglądu wynika wprost z art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT. Dokładne terminy natomiast zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

W przypadku braku aktualnego przeglądu ustawowego kasy przewidziane są następujące kary:
– utrata prawa do ulgi na zakup kasy (konieczność jej zwrotu)
– utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług
– grzywna o wartości do 180 stawek dziennych.

Ustawa nie rozgranicza przypadków, gdy firma jest zawieszona lub kasa nie jest używana. W takich wypadkach również należy wykonywać przeglądy.

Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy dalej będą musieli zwrócić uzyskaną ulgę w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy. Przewidziano jednak też zupełnie nową sankcję za niedopełnienie tego obowiązku. W art. 111 ustawy ma znaleźć się nowy ust. 6ka wyznaczający karę pieniężną za niedokonanie w terminie okresowego przeglądu technicznego – będzie ona wynosić 300 zł.