Odczyt kasy fiskalnej

Odczyt z pamięci kasy fiskalnej polega na wydrukowaniu (przez serwisanta) okresowego raportu rozliczeniowego obejmującego cały okres eksploatacji urządzenia (tj. od dnia fiskalizacji kasy do dnia jej wyrejestrowania). Sporządzenie wydruku blokuje działanie modułu fiskalnego i sprawia, iż od tego momentu kasa traci funkcję ewidencjonowania obrotów: nie jest możliwe prowadzenie na niej sprzedaży. Następnie sporządzany jest odpowiedni protokół, który podpisuje użytkownik kasy, serwis oraz pracownik Urzędu Skarbowego.