Ustawa zacznie obowiązywać od 1 maja 2019. Tym samym zostanie wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Obowiązek będzie dotyczył wybranych branż.
Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasa będzie drukowała papierowe paragony (jak dotychczas), emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo.

Kasy online zaczną obowiązywać od:

  • 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej
    i wymiany opon;
  • 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
  • 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze,
    w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?

Podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu).

Zwrot za kasę fiskalną online

Kwota zwrotu (ulgi) może stanowić 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej ten dotyczy przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie (czytaj: „Kasy online zaczną obowiązywać od”).

Zapraszamy do SAGE kasy fiskalne. Dołożymy wszelkich starań aby pomóc wyjaśnić kwestie dotyczące kas online.